Certification

Welkom by Sandriver Crop Protection

Sandriver Crop Protection is 'n familie besigheid wat al vir 16 jaar in die lugbespuiting industrie bedryf word.

Ons beskik oor die nodige Deel 135/137 lugdiensbedryfsertifikaat met die registrasienommer CAA / G502B.

Goedgekeur om die volgende dienste te verrig:

G5- Landbou bespuiting, saai en stowwe
G8- Vuurspotting, beheer en bestryding.

Afrikaans

Welcome to Sandriver Crop Protection

Sandriver Crop Protection is a family owned and operated crop spraying operation in business for 16 years.

We possess of the necessary Part 135/137 Aerial Operating Certificate with the registration number CAA/G502B.

Approved to perform the following services.

G5- Agricultural spraying, seeding and dusting.
G8- Fire spotting, control and combating.

English

Pages